Zawody narciarskie "O Puchar Gorców"

Czwartek, 5 lutego 2015 23:15

Związek Podhalan Oddział w Kluszkowcach zaprasza na X jubileuszowe zawody narciarskie ‘’O Puchar Gorców”, które odbędą się w niedzielę 15 lutego br. na stacji narciarskiej „Czorsztyn-Ski”.

Zgłoszenia drużyn z Oddziałów ZP przyjmowane są do 14 lutego br.

REGULAMIN

TERMIN ZAWODÓW - 15 LUTEGO 2015 r
MIEJSCE ZAWODÓW - Kluszkowce – Stacja Narciarska „Czorsztyn-Ski”
KONKURENCJE : slalom / jeden przejazd/,bieg płaski 2 km /styl dowolny
Snowboard/ jeden przejazd/
UCZESTNICTWO – W zawodach Puchar Gorców mogą brać udział tylko członkowie Związku Podhalan. Wpisowe 10 zł płatne przy odbiorze numeru startowego/zawody zamknięte/

W zawodach o Puchar Cepra mogą brać udział goście wypoczywający
na tut. terenie. Wpisowe 20 zł płatne przy odbiorze nr. Startowego
/impreza otwarta/

ZGŁOSZENIA : 1. Do zawodów o Puchar Gorców ZP – do dnia 14 lutego 2015 osobiście, listo-wnie lub telefonicznie na adres: JÓZEF BAŃKA Kluszkowce ul. Wżarowa 26 tel 509845069 lub email bok@czrsztynski.com
W zgłoszeniu należy podać imię nazwisko rok urodzenia, konkurencję Oddział
Związku Podhalan.
2. Do zawodów o „Puchar Cepra” osobiście lub telefonicznie na adres j.w
oraz w biurze obsługi klienta firmy „Czorsztyn-Ski” Tel 0182650601 i biurze
zawodów w dniu imprezy do godz.11,oo.
GRUPY WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN
Grupa I – rocznik 1980 - 2000 i młodsi
Grupa II – rocznik 1960 - 1979
Grupa III – rocznik 1950 - 1959
Grupa IV – rocznik 1949 i starsi
PRZEBIEG ZAWODÓW
Godzina 9,00 – 11,00 wydawanie numerów startowych rejestracja zawodników nie stowarzyszonych/ biuro zawodów Koliba/
Godzina 10,00 Msza Święta na ołtarzu polowym na stoku
Godzina 11,00 otwarcie zawodów
Godzina 11,15 – slalom wg kolejności numerów startowych /od najstarszej grupy wiekowej/
Godzina 12,15 – snowboard
Godzina 12,45 – bieg płaski na 2 km – może być połączony ze względu na ilość uczestników
Godzina 13,00 – zawody o Puchar Cepra dla niestowarzyszonych /slalom, Snowboard/
Godzina 14,00- ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, dyplomów i medali, losowanie
nagród specjalnych z pośród wszystkich uczestników.
NAGRODY
- medale za 3 pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej
- dyplomy za 3 pierwsze miejsca
- puchar „Gorców” dla zwycięskiego Oddziału ZP
- puchar za najliczniejszy udział danego Oddziału Związku Podhalan
- puchar dla najlepszego „cepra” i „ ceperki” w slalomie i snowboardzie
oraz dyplomy do 3-go miejsca
PUNKTACJA DRUŻYNOWA:
1 miejsce-10 punktów
2 miejsce- 9 pkt
3 miejsce- 8 pkt
4 miejsce-7 pkt
5 miejsce- 6 pkt
6 miejsce- 5 pkt
7 miejsce -4 pkt
8 miejsce -3 pkt
9 miejsce -2 pkt
10 miejsce-1 pkt
Puchar „Gorców zdobywa Oddział ZP, który zdobędzie największą ilość punktów we wszystkich konkurencjach i grupach wiekowych.
Informacje dodatkowe:
Członkowie ZP w zawodach o Puchar „Gorców” startują w ubraniu regionalnym. Za strój bonifikata czasowa 3 sekundy, bieg 30 sek.Do biegu płaskiego zawodnicy startują co 30 sekund.
W zawodach o puchar „Cepra i Ceperki” nie obowiązują grupy wiekowe. Decyduje najlepszy czas w grupie kobiet i w grupie mężczyzn w slalomie i w snowboardzie.
Nagrody i upominki rzeczowe zostaną wylosowane na zakończenie zawodów z pośród wszystkich uczestników imprezy.

Organizatorzy:
Związek Podhalan Oddział Kluszkowce
Urząd Gminy Czorsztyn
„Czorsztyn-ski” sp.z o.o.
komentarze
reklama
reklama