Zanim założysz narty - kilka ważnych rad dla narciarzy

Sobota, 16 stycznia 2016 15:32

Rozpoczynają się ferie. Wielu z nas ruszy na stoki. Podczas jazdy na nartach należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. O sposobach przygotowania do sezonu i regułach obowiązują-cych na stoku opowiada pan Jacek Żebracki - ratownik Grupy Podhalańskiej GOPR.

Jakie ćwiczenia poprawiają kondycję przed sezonem narciarskim?

Jacek Żebracki: - Takich ćwiczeń jest bardzo dużo. Na pewno przed sezonem narciarskim trzeba się przygotować kondycyjnie. Najprostszym ćwiczeniem jest dynamiczny spacer. Dobrze jest trochę czasu poświęcić na ruch na świeżym powietrzu. Musimy pamiętać, by wzmocnić głównie mięśnie nóg przez przysiady i podskoki. Ważne w narciarstwie jest zachowanie równowagi. Pomogą ją osiągnąć ćwiczenia takie jak stanie na jednej nodze, przysiady. Jest to prosty i zarazem skuteczny zestaw ćwiczeń dla osób przygotowujących się do uprawiania turystyki narciarskiej. Teraz dominuje siedzący tryb życia, jeździmy samochodami, wykorzystujemy schody ruchome i windy. Nie potrzeba wiele, by poprawić swoją kondycję. Wystarczy na przykład codziennie chodzić na spacery, czy wychodzić po schodach.

Jak powinna wyglądać rozgrzewka przed wyruszeniem na stok?

J.Ż: - Musimy się przede wszystkim przyzwyczaić do nowych warunków. Gdy nogi są zapięte w butach narciarskich takie położenie jest nienaturalne dla stawu skokowego - jest on unieruchomiony. Podudzie się lekko pochyla do przodu. Należy trochę pochodzić w tych butach, by organizm się przyzwyczaił. Najlepiej rozgrzewkę zacząć gdy dojedzie się do górnej stacji wyciągu. Powinniśmy zrobić kilka ćwiczeń rozgrzewających stawy kolanowe. Przyjmujemy pozycję zjazdową oraz robimy różne wypady w prawo, w lewo. W taki sposób przygotujemy aparat mięśniowy i więzadła do uprawiania narciarstwa.

Jak należy zachować się w razie wypadku na stoku?

J.Ż - Zasady udzielenia poszkodowanemu pomocy obowiązują każdego bez względu na wiek. Przede wszystkim musimy zadbać o własne bezpieczeństwo. Na początku należy zabezpieczyć miejsce wypadku. Należy wyjść nad poszkodowanego ok.10m i wbić skrzyżowane narty lub kijki. Jeżeli nie ma takiej możliwości prosimy osobę, która też jeździ na nartach, żeby stanęła i zatrzymywał narciarzy. Następną rzeczą, którą musi zrobić świadek wypadku jest zawiadomienie odpowiednich służb. W tym wypadku wystarczy telefon do GOPR-u albo zjechanie jak najszybciej do dolnej stacji kolejki i powiadomienie pracowników.

Jakich informacji należy udzielić dyspozytorowi, by pomoc do nas szybko dotarła?

J.Ż: - Musimy przede wszystkim powiedzieć co się stało i gdzie się znajdujemy. To są dwie najważniejsze informację dla osoby, która będzie odbierać od nas zgłoszenie. Należy również podać ilość osób poszkodowanych. Gdy mamy do czynienia z wypadkiem na stoku musimy określić, w której jego części się znajdujemy. Bardzo często na wyciągach są numerowane podpory - to jest najbardziej precyzyjna informacja dla osób, które mają dotrzeć do poszkodowanego. Dyspozytor może zapytać o nasze dane - numer telefonu oraz imię i nazwisko.

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków na stoku?

J. Ż: - Główną przyczyną wypadków narciarskich jest niepodporządkowanie się Dekalogowi Narciarskiemu. Stoki są zatłoczone. Narciarze nie przygotowują się należycie do uprawiania tej dyscypliny. Nasze mięśnie i wiązadła nie są należycie przygotowane do takiego wysiłku. Może dojść do przeciążenia elementów stawowych.

Wspomniał Pan o dekalogu FIS. Co on zawiera?

J.Ż: - Zawiera on dziesięć podstawowych zasad, według których osoba przebywająca na stoku musi przestrzegać. Porusza bardzo ważne kwestie m.in. sposobu zachowania się na stoku, bezpiecznej jazdy, miejsca zatrzymywania. Określa również normy zachowania w razie wypadku. Ten dekalog jest szeroko propagowany. Mam nadzieję, że tak będzie jak najdłużej. Gdyby narciarze się do niego zawsze dostosowywali, byłoby mniej wypadków.

Na jakiego typu urazy są narażeni narciarze i snowboardziści?

J.Ż: - Istnieją dwie zasadnicze różnice. Związane jest to z pozycją, jaką przyjmujemy jeżdżąc na snowboardzie i na nartach. Urazami najczęstszymi u narciarzy są złamania kończyn dolnych. Dochodzi również do urazów w obrębie stawu kolanowego. U snowboardzistów natomiast czułym punktem jest nadgarstek, gdyż upadając próbują się oni asekurować. Jeżeli snowboardzista nie ma odpowiedniego zabezpieczenia na nadgarstek dochodzi do jego urazów. Zarówno narciarze, jak i snowboardziści narażeni są na urazy głowy. Powinniśmy więc jeździć w kaskach. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mają taki obowiązek.

Bardzo dziękują Panu za rozmowę.

Rozmawiała Weronika Błażusiak / pieniny24.pl


Dekalog FIS - Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS)

Dekalog FIS należy traktować jako wzorzec zachowania dla odpowiedzialnego i ostrożnego narciarza lub snowboardera, a jego celem jest unikanie wypadków na trasach narciarskich.

Reguły FIS odnoszą się do wszystkich poruszających się po trasach zjazdowych. Obowiązkiem jest zaznajomienie się z tymi zasadami oraz ich przestrzeganie.

W przypadku ich nieprzestrzegania, jeżeli dojdzie do wypadku, zachowanie narciarza lub snowboardera może skutkować pociągnięciem go do go do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Kodeks zachowania dla narciarzy i snowboarderów

1. Wzgląd na inne osoby
Każdy narciarz lub snowboarder powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.

2. Sposób jazdy na nartach i snowboardzie oraz panowanie nad prędkością
Każdy narciarz lub snowboarder powinien kontrolować sposób jazdy. Powinien on dostosować szybkość i sposób jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu.

3. Wybór kierunku jazdy
Narciarz lub snowboarder nadjeżdżający od tyłu musi wybrać taki tor jazdy, aby nie spowodować zagrożenia dla narciarzy lub snowboarderów znajdującym się przed nim.

4. Wyprzedzanie
Narciarz lub snowboarder może wyprzedzać innego narciarza lub snowboardera z góry i z dołu, z prawej i z lewej strony pod warunkiem, że zostawi wystarczająco dużo przestrzeni wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboarderowi na wykonanie przez niego wszelkich zamierzonych lub niezamierzonych manewrów.

5. Ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę stoku
Narciarz lub snowboarder, wjeżdżając na oznakowaną drogę zjazdu, ponownie ruszając po zatrzymaniu się, czy też poruszając się w górę stoku, musi spojrzeć i w górę, i w dół stoku, aby upewnić się, że może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.

6. Zatrzymanie na trasie
O ile nie jest to absolutne konieczne, narciarz lub snowboarder musi unikać zatrzymania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po upadku w takim miejscu narciarz lub snowboarder winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.

7. Podchodzenie i schodzenie na nogach
Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.

8. Przestrzeganie znaków narciarskich
Każdy narciarz lub snowboarder winien stosować się do znaków narciarskich i oznaczeń tras.

9. Wypadki
W razie wypadku każdy narciarz lub snowboarder winien udzielić poszkodowanym pomocy.

10. Obowiązek ujawnienia tożsamości
Każdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany czy świadek musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.


Weronika Błażusiak
komentarze
reklama
reklama