Kościelisko stawia na rozwój narciarstwa biegowego

Czwartek, 8 grudnia 2016 09:42

Wszyscy mieszkańcy, którzy nieodpłatnie udostępnią swoje grunty na cele rekreacyjne zwolnieni będą z podatku od nieruchomości. Uchwałę dotyczącą zwolnień podjęła Rada Gminy Kościelisko.

Aby uzyskać zwolnienie wystarczy w Urzędzie Gminy Kościelisko złożyć kopię umowy użyczenia terenu, bądź oświadczenia o nieodpłatnym udostępnieniu terenu na cele ogólnodostępnej rekreacji wraz z korektą informacji o nieruchomościach składanej do celów podatkowych. Urzędnicy sprawdzą, czy teren jest faktycznie wykorzystywany do celów rekreacji, a następnie przyznają zwolnienie w podatku na rok 2017.

oprac. pk
komentarze
reklama
reklama