Otwarte Zawody Narciarskie w slalomie gigancie - ZĄB 2013

Czwartek, 17 stycznia 2013 11:16

ZĄB. W pierwszą niedzielę lutego rozegrane zostaną Otwarte Zawody Narciarskie w slalomie gigancie - ZĄB 2013. Początek (3.02) stoku „Potoczki” o godz. 12.00.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów od godz. 10.00 do 11.30 - opłata startowa 20 zł od osoby.

Kategorie wiekowe:
1. do 6 lat 2007-i młodsi Dziewczęta i Chłopcy
2. 7-10 lat 2006-2003 Dziewczęta i Chłopcy
3. 11-14 lat 2002-1999 Dziewczęta i Chłopcy
4. 15-17 lat 1998-1996 Dziewczęta i Chłopcy
5. 18-35 lat 1995-1978 Panie i Panowie
6. 36-49 lat 1977-1964 Panie i Panowie
7. 50 lat i powyżej 1963 i starsi Panie i Panowie
8. Zimowa Olimpiada Młodzieży - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zębie (w ramach wymiany młodzieży).

Dziewczęta i chłopcy oraz panie i panowie oceniani są osobno.

Prawo startu w zawodach mają osoby o dobrym stanie zdrowia posiadające dowód opłaty startowej, kask i numer startowy. Od niepełnoletnich uczestników zawodów wymagana jest zgoda rodziców.

Zawody przeprowadzone będą zgodnie z NRS PZN (jeden przejazd). Wyniki zawodów dostępne będą na stronie Szkoły Narciarskiej „Ząb” www.snzab.pl

Organizatorzy: Urząd Gminy Poronin, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Związek Podhalan Oddział w Zębie, Zespół Szkół w Zębie oraz OSP Ząb.

opr.s/ zdj. Łukasz Nodzyński
komentarze
reklama
reklama