Kolejny sprzeciw przeciwko sprzedaży kolejki na Kasprowy Wierch

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

Klub radnych Zjednoczonej Prawicy w Sejmiku Województwa Małopolskiego sprzeciwia się sprzedaży kolejki na Kasprowy Wierch. - Dziś w wyniku nieroztropnej i nierozważnej polityki kolejka, która jest symbolem polskiej międzywojennej myśli technicznej ma przejść w ręce zagranicznej firmy - mówiła Jadwiga Emilewicz, radna PiS.

Koneferencja prasowa w tej sprawie odbyła się dziś w Kuźnicach pod dolną stacją kolejki na Kasprowy Wierch. - Właśnie to jest ta część PKL-u, która jako jedyna rocznie przynosi 9 milionów złotych zysku. Czy to jest zgodne z zasadami wolnego rynku, właściciel, któremu kolejka przynosi takie zyski pozbywa się takiego dochodu? - pytała.

Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego chcą aby Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła umowę, szczególnie jeśli chodzi o kryteria legalności i celowości. - Chcemy poznać umowę, ponieważ członkowie firmy Polskie Koleje Górskie, czyli samorządy lokalne nie znają jej dokładnie - mówiła.

Drugi z wniosków sejmikowej Zjednoczonej Prawicy wiąże się z tym, że kolejka powstawała na gruntach prywatnych, a ich właściciele zostali wywłaszczeni z tego powodu, że powstanie na ich działkach dobro narodowe. -Teraz jeśli kolejkę przejmuje spółka z Luksemburga, zasadne wydają się roszczenia byłych właścicieli - kontynuowała radna Emilewicz. - 2 lutego mają być uruchomione dyżury prawne w trakcie których właściciele będą mogli otrzymać pomoc przy przygotowaniu wniosku o rekompensatę za utracone działki.

Kolejnym pomysłem radnych, jest wpisanie Kolejki do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Sejmik Województwa Małopolskiego przygotował też już rezolucje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sprzedaży PKL-u.

js/

źródło: Podhale24

Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama