Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - konfeencja

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

ZAKOPANE. Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) i Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) organizuje III Konferencje Safety and Security na temat „Nowoczesne technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne służące bezpieczeństwu informacji i danych osobowych”.

Celem konferencji jest omówienie i zaprezentowanie najnowocześniejszych osiągnięć, przyszłościowych oraz innowacyjnych rozwiązań systemowych, organizacyjnych, technologicznych dot. bezpieczeństwa informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych.

Konferencja skierowana jest do właścicieli firm, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw/instytucji, dyrektorów departamentów spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, pełnomocników ds. ochrony informacji, pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej, administratorów bezpieczeństwa informacji, audytorów bezpieczeństwa, kierowników działów IT, kontroli i audytu. Zapraszamy również producentów, projektantów, instalatorów i użytkowników systemów bezpieczeństwa oraz systemów alarmowych, a także osoby odpowiedzialne w firmach za ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i wdrażanie SZBI (ISMS) zgodnego z normą ISO/IEC 27001.

- Podczas konferencji zapoznamy Państwa z wybranymi nowościami i kierunkami rozwoju polskiej myśli technicznej służących poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji. Obrady będą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami a projektantami, producentami i instytucjami nauko-badawczymi nt. nowej generacji systemów, innowacyjnych technologii i rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, wykorzystując dotychczasowe osiągnięcia oraz specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie - wyjaśniają organizatorzy.

Program konferencji będzie obejmował zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji i danych osobowych, monitoringu wizyjnego, szpiegostwa gospodarczego i zagrożeń terrorystycznych. Przekażemy wiedzę przydatną w podejmowaniu właściwych decyzji w profesjonalnym zarządzaniu bezpieczeństwem osób, obiektów, mienia i informacji, sprawowania nadzoru nad dostępem do tajemnic firmy, zapobiegania zamachom, przestępstwom i wykroczeniom. Podczas konferencji omówimy także najważniejsze zagadnienia dot. ochrony infrastruktury krytycznej i zarządzania kryzysowego, wdrażania i funkcjonowania tajemnicy przedsiębiorstwa w firmie, organizowania oraz funkcjonowania ochrony fizycznej, prowadzenia działań w zakresie zapobiegania, rozpoznawania, wykrywania i analizowania stanu potencjalnych zagrożeń dotyczących ochrony informacji i danych osobowych.

Jako wzbogacenie tematyczne konferencji planowany jest pokaz sprzętu ułatwiającego/utrudniającego zdobywanie informacji i wykorzystywanych nowoczesnych technologii oraz inteligentnych urządzeń mogących zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa w firmie.

Podczas konferencji będzie możliwość dyskusji dot. rozwiązywania codziennych problemów związanych z prawidłową ochroną informacji, danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa. Zajęcia programowe prowadzić będą wybitni naukowcy i praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym w omawianej tematyce.

Zaproszeni goście i wykładowcy
gen. Marek Bieńkowski
Dyrektor Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli

gen. Paweł Pruszyński
Wiceprezes Zarządu SWBN

płk Artur Bogusz
Audytor i Rzeczoznawca
Technicznych Systemów Zabezpieczeń Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem

płk Brunon Czabok
b. Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach

płk Waldemar Malinowski
Przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

płk dr Dobrosław Mąka
Ekspert bezpieczeństwa informacji

płk Krzysztof Polkowski
Doradca sejmowy

płk Jacek Rychlica
Narodowe Centrum Kryptologii

płk Kazimierz Ślusarczyk
b. Szef Delegatury ABW w Katowicach

ppłk dr inż. Michał Misztal
Wojskowa Akademia Techniczna

insp. Dariusz Deptała
b. radca MSWiA

ppor. dr Mariusz Jurkiewicz
Wojskowa Akademia Techniczna


dr Andrzej Barcikowski
Narodowy Bank Polski

dr hab. inż. Andrzej Białas
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

mec. Tomasz Cygan
Prawnik, adwokat, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Jarosław Bartniczuk
Członek Zarządu Niemczyk i Wspólnicy Interguard Sp. z o.o.

Piotr W. Fuglewicz
Prezes Zarządu TiP Sp. z o.o.

Jerzy Jastrzębski
Zarząd Wywiadu Ekonomicznego S.A.

Mirosław Krasnowski
Prezes Zarządu Polskiej Izby Systemów Alarmowych

Mieczysław Dziadkiewicz
Atos Sp. z o.o.

Grzegorz Szafrański
Quest Dystrybucja Sp. z o.o.

Plan ramowy
1. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo jako dobro społeczne.
2. Stan bezpieczeństwa informacji w polskich instytucjach oraz przedsiębiorstwach.
3. Rola i zadania służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa.
4. Bezpieczeństwo informacji biznesowych (Czy wdrażać procedury tajemnicy przedsiębiorstwa i innych informacji prawnie chronionych?)
5. Bezpieczeństwo informacji biznesowych, a zagrożenia związane z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.
6. Ochrona zasobów informacyjnych a bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.
7. Wsparcie kryptologiczne i cybernetyczne bezpieczeństwa narodowego.
8. Jawne i niejawne zdobywanie informacji. Kulisy i tajemnice działalności wywiadu gospodarczego.
9. Inwigilacja w społeczeństwie obywatelskim i informacyjnym – dylematy, wątpliwości, refleksje.
10. Standardy, procedury i systemy organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego.
11. Prawne i praktyczne aspekty przetwarzania i transferu danych osobowych.
12. Zapewnienie ciągłości działania w firmie/instytucji – groźba kryzysu, utraty najważniejszych aktywów informacyjnych i zakłócenia kluczowych procesów biznesowych.
13. Socjotechnika jako narzędzie pozyskiwania nieuprawnionego dostępu do ochrony zasobów informacyjnych.
14. Nowoczesne technologie – nowe wyzwania dla ochrony danych i prawa obywateli do prywatności.
15. Technologie bezpieczeństwa dla przetwarzania w chmurze. Ochrona danych w chmurze.
16. Wysokozaawansowane technologie softwarowe, systemy do inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem technicznym, zastosowanie technologii RFID i biometrycznych.
17. Kryptografia oraz biometria behawioralna jako rozwiniecie klasycznych metod ochrony informacji.
18. Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji jako narzędzie doboru właściwych zabezpieczeń służących ich ochronie.
19. Monitoring wizyjny - wolność czy bezpieczeństwo, projekt nowej ustawy.
20. Integracja systemów zabezpieczenia technicznego, elektronicznego i organizacyjnego, jako fundament budowy kompleksowego systemu bezpieczeństwa.
21. Na ile nowe technologie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa informacyjnego?

Konferencja odbędzie się w Ośrodku Konferencyjno -Wypoczynkowym "HYRNY" (ul. Piłsudskiego) w dniach 18-20 marca br.

źródło: materiał prasowy

Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama