Pociągiem z Nowego Targu do Zakopanego?

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

Bezpośrednie połączenie kolejowe z Nowego Targu do Zakopanego, integracja transportu kolejowego z innymi środkami komunikacji, rozbudowa infrastruktury wokół dworców i budowa parkingów typu zaparkuj i jedź – wszystko to w przyszłości ma szansę na realizację. O perspektywach i możliwościach rozwoju transportu kolejowego na Podhalu rozmawiał z samorządowcami powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego marszałek Jacek Krupa.

Podczas spotkania marszałek podkreślił jak istotną rolę w strategii rozwoju województwa odgrywa zwiększenie roli transportu publicznego, w szczególności transportu kolejowego.

- Zarówno w Strategii Rozwoju Transportu, jak i w działaniach Zarządu Województwa wyraźnie widać, że stawiamy na kolej. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zwiększyliśmy trasy przewozowe o ponad 20% - podkreślał gospodarz regionu.

Wśród czynników bezpośrednio wpływających na rozwój sieci kolejowej marszałek wymienił: odpowiednią infrastrukturę - tory o określonych parametrach, nowoczesny tabor zapewniający komfort podróży pasażerów oraz środki na dofinansowanie przewozów.

- Konieczne jest pełne zintegrowanie transportu kolejowego z innymi środkami komunikacji, budowa atrakcyjnej infrastruktury wokół przystanków i dworców kolejowych oraz parkingów np. typu „park and ride. Pasażer musi dostać usługę na wysokim poziomie, jeśli chodzi o cenę, czas dojazdu i komfort. To musi być kompleksowo rozwiązane – argumentował Jacek Krupa.

Biorąc pod uwagę liczbę zainteresowanych pasażerów i potencjał związany z rozwojem ruchu turystycznego oraz odpowiedni stan infrastruktury rozważane jest utworzenie pierwszego odcinka kolei pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem. Szacowana wysokość dopłat do przewozów to ok. 5 mln zł rocznie (przy docelowych 15 połączeniach w każdą stronę). Zgodnie z wstępnym założeniem 2/3 kosztów pokrywałoby województwo, a pozostałą część zainteresowane samorządy. Niezbędna będzie również modernizacja infrastruktury dworców i przystanków, budowa zaplecza parkingowego oraz integracja systemów transportowych gmin z siecią kolejową. W pierwszym etapie realizacji przedsięwzięcia marszałek Jacek Krupa zaproponował opracowanie przez Województwo projektu ramowego porozumienia, które po uzgodnieniach zostanie przedstawione do podpisu samorządom zainteresowanym uruchomieniem połączenia na swoim terenie.

W spotkaniu uczestniczyli także radni województwa: Barbara Dziwisz, Stanisław Barnaś, Jan Piczura i Marek Wierzba.

źródło: UMWM

Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama