Konferencja Krajobraz Mojego Miasta w Zakopanem

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

W Zakopanem odbyła się konferencja dotycząca kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”. Kampania skierowana jest do samorządów. Jej głównym celem jest edukowanie władz lokalnych, które są na etapie wprowadzania Uchwał Krajobrazowych.

Prace nad wprowadzeniem Uchwały Krajobrazowej porządkującej miedzy innymi kwestię reklam i szyldów przy drogach rozpoczął m.in. Marszałek Województwa Małopolskiego, który wspólnie z podhalańskimi gminami chce uporządkować zakopiankę. Swoje uchwały, które obowiązywać mają na terenie gmin, przygotowują również Kościelisko i Zakopane.

W konferencji wzięły udział władze miasta i powiatu tatrzańskiego, członkowie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który kampanię przygotował oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Oprócz kwestii uporządkowania krajobrazu wokół nas, uczestnicy konferencji zajmowali się również tematem ochrony zabytków drewnianych, które bardzo często niszczeją ze względu na brak środków na ich renowację.Wojewoda podkreślał, że Małopolska jest regionem naszpikowanym wręcz zabytkami, ale Podhale jest regionem wyjątkowym pod względem dziedzictwa kulturowego i powinno być w sposób szczególny chronione. Piotr Ćwik zaproponował, aby władze regionu wspólnie z władzami województwa lobbowały do Ministerstwa Kultury, aby na Podhalu utworzyć podobną strefę ochronną dziedzictwa, jaka funkcjonuje w Oświęcimiu. Dzięki temu udałoby się może pozyskać dodatkowe fundusze na ochronę zabytków.

rk/ zdj. P. Korczak
Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama