Małe Ciche - Jesienny Wyścig Rowerowy

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

Szkoła Podstawowa w Małem Cichem i Urząd Gminy Poronin zapraszają do udziału w dorocznym Jesiennym Wyścigu Rowerowym. Tegoroczna, 27. edycja odbędzie się 7 października.

W zawodach mogą wziąć udział uczniowie ze szkoły podstawowej i młodsi, niezrzeszeni w klubach kolarskich. Zawodnicy startują indywidualnie w następujących grupach wiekowych:
Grupa I: rocznik 2014 i młodsi
Grupa II: rocznik 2012 – 2013
Grupa III: rocznik 2010 – 2011
Grupa IV: rocznik 2008 – 2009
Grupa V: rocznik 2006 – 2007
Grupa VI: rocznik 2004 – 2005

Każdy zawodnik zobowiązany jest do stawienia się w biurze zawodów w dniu wyścigu najpóźniej o godzinie 11.00. Zawodnicy, którzy nie spełnią tego warunku zostaną wykluczeni z wyścigu. Każdy zawodnik musi być wyposażony w kask ochronny i przedłożyć pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach (najpóźniej w dniu zawodów do godziny 11.00).

Zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowej rywalizacji oraz nie wykonują poleceń sędziów, w tym sędziego startowego, zostaną zdyskwalifikowani. Dyskwalifikację zawodnika spowodować może również niesportowe zachowanie rodziców.

Wyścig odbędzie się 7 października 2018 roku. Zgłoszenia do udziału w zawodach składać można w terminie do dnia 1 października 2018 roku:
- osobiście: w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Małem Cichem codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1200,
- telefonicznie: pod numerem telefonu: +48 182016392 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1200,
- pocztą elektroniczną: na adres szkolaciche@op.pl – liczy się data otrzymania e-maila. Zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną jest ważne tylko po potwierdzeniu odbioru.

Wpisowe: każdy zawodnik wnosi opłatę w wysokości 10 zł (najpóźniej w dniu zawodów do godziny 1100).

opr.s/
Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama