Rocznik Podhalański tom XIV już wydany

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

Muzeum Tatrzańskie informuje, że 14. tom Rocznika Podhalańskiego Muzeum Tatrzańskiego, właśnie dotarł z drukarni do Zakopanego. Ma 532 strony! To już czwarty tom, który jest wydany rok po roku! Nigdy wcześniej w historii Muzeum Tatrzańskiego nie udało się zachować corocznej ciągłości publikacji.

Artykuły zebrane w XIV tomie „Rocznika Podhalańskiego” są pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Juliusz Zborowski i jego dzieło”, zorganizowanej w dniach 6–8 czerwca 2019 roku z okazji sto trzydziestej rocznicy otwarcia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Główna idea przyświecająca wydarzeniu była zgodna z wyznaczonymi tej placówce kilkadziesiąt lat temu założeniami, które Juliusz Zborowski przez cały okres swojej pracy na stanowisku dyrektorskim konsekwentnie realizował. Powołane w XIX wieku muzeum miało stać się jednostką o charakterze badawczym. Zborowski planował prace dotyczące muzeum i nimi kierował, udzielał konsultacji, wspólnie z wybitnymi specjalistami poszerzał wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych i humanistycznych na obszarze Tatr i Podtatrza i ją upowszechniał. Dążył do stworzenia z muzeum ośrodka koordynującego specjalistyczne badania nad regionem, a zbiory etnograficzne i przyrodnicze miały służyć naukowym opracowaniom na temat przyrody i kultury góralskiej z terenów Podhala, Spisza i Orawy. Zborowski dbał także o zasoby archiwalne, powiększył księgozbiór o kilka tysięcy woluminów dotyczących rożnych obszarów Karpat, a działalność wydawnicza była jednym z głównych kierunków rozwoju zarządzanej przez niego placówki. Zebrane w niniejszym „Roczniku Podhalańskim” artykuły i opracowania dotyczą więc wątków naukowego dorobku Zborowskiego oraz najnowszych wyników badań prowadzonych nad regionem z rożnych perspektyw poznawczych: etnologii, antropologii kulturowej, literaturoznawstwa, historii, dziedzictwa fonograficznego, muzealnego kolekcjonerstwa, archeologii, etnomuzykologii, etnolingwistyki i historii sztuki. Tym samym prezentują wielowątkowy opis postrzeganej rzeczywistości, bliski idei konsekwentnie wdrażanej przez pierwszego dyrektora Muzeum Tatrzańskiego.

Autor: Magdalena Kwiecińska – redaktor naukowy tegorocznego wydania.
Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama