Przyznano Nagrodę Literacką Zakopanego 2021 (galeria)

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

ury konkursowe nie miało wątpliwości. Jednogłośnie zdecydowano, iż tegoroczną Literacką Nagrodę Zakopanego otrzymuje książka Dariusza Kortko i Jerzego Porębskiego "Berbeka. Życie w cieniu Broad Peaku".

Jury, czyli - Anna Janko, Bożena Gąsienica, Tomasz Jastrun, Agnieszka Jurczyńska- Kłosok, Paweł Skawiński i Iwona Smolka dokonała wyboru spośród trzech nominowanych pozycji: Dariusza Jaronia "Skoczkowie. Przerwany lot", Dariusza Kortko i Jerzego Porębskiego "Berbeka. Życie w cieniu Broad Peaku" oraz Beaty Sabały Zielińskiej "Pięć Stawów. Dom bez adresu".

Wyróżniono także dwa dzieła jako książki o wybitnych walorach edytorsko-artystycznych. Jest to "Tatry i Zakopane w ilustracji Walerego Eljasza-Radzikowskiego" autorstwa Radosława Kuty i "Dłutem. Piórem. Rząsą" - Antoniemu Rząsie w setną rocznicę urodzin - praca zbiorowa Magdy i Marcina Rząsów - Fundacja im. Antoniego Rząsy.

Zdecydowano, iż nagrodę specjalna otrzyma książka "Tatry i Zakopane w ilustracji Walerego Eljasza-Radzikowskiego".

Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagrody odbyło się w ramach podsumowania dobiegającego końca - 6. Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego.

s/ zdj. Piotr Korczak
Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama