Odpowiedzialność karna to nie koniec kłopotów

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

Łamanie przepisów prawa przez cudzoziemców, nie kończy się jedynie na odpowiedzialności karnej. Dotkliwe są również konsekwencje pobytowe, o których przekonał się obywatel Ukrainy zatrzymany przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Zakopanem.

37-latek z Ukrainy został zatrzymany przez strażników granicznych na terenie Nowego Targu. Jego personalia widniały w wykazie osób niepożądanych na terytorium Polski. Cudzoziemiec pod koniec 2021 r. usłyszał bowiem wyrok skazujący go za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających (art. 178a § 1 kk).

Sąd Rejonowy w Nowym Targu orzekł wobec mężczyzny: 3-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, karę 2 tys. zł grzywny oraz świadczenie pieniężne w kwocie 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ponadto, w związku z popełnionym przestępstwem – po uprawomocnieniu się wyroku - dane cudzoziemca umieszczono w wykazie osób niepożądanych w Polsce.

Komendant Placówki SG w Zakopanem wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązującej 37-latka do powrotu na Ukrainę. Dodatkowo, cudzoziemcowi grozi kilkuletni zakaz wjazdu do Polski oraz pozostałych krajów strefy Schengen.
Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama