Znamy firmę, która zaprojektuje drogę Szaflary-Zakopane

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

Firma Sweco Polska opracuje koncepcję programową przebudowy DK47 między Szaflarami a Zakopanem. Zadanie zostanie zrealizowane za nieco ponad 3,5 mln zł.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie planu przebudowy DK47 i poprawy jej przepustowości. Celem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i upłynnienie ruchu. Koncepcja programowa wstępnie określi zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia. Wykonawca ustali efektywność planowanej inwestycji, przebieg tras poszczególnych wariantów oraz typy i podstawowe parametry techniczne obiektów budowlanych. 

W celu uzyskania niezbędnych danych wykonawca opracuje analizy i prognozy ruchu oraz warianty przebudowy i ewentualnej rozbudowy drogi. Przeprowadzi także badania geologiczne, hydrologiczne oraz inwentaryzację przyrodniczą. 

Wykonana zostanie również analiza wielokryterialna, która umożliwi wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych. Całość procesu zakończy się opracowaniem wytycznych dla projektu budowlanego i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Droga krajowa nr 47 na odcinku Szaflary - Zakopane o długości ok. 11,8 km jest jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku. Na blisko 10-kilometrowym odcinku przebiega w obszarze zabudowanym, gdzie zlokalizowane jest 186 zjazdów do posesji. Średnie natężenie ruchu w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 na odcinku od Szaflar do Poronina wynosiło 19,2 tys. pojazdów/dobę i wzrosło w ciągu ostatnich 5 lat o 41 proc.
Pomiędzy Poroninem a Zakopanem ten wzrost jest mniejszy i wynosi 17 proc., ale na tym odcinku średnio na dobę porusza się prawie 21 tys. pojazdów. Poziom swobody ruchu jest ograniczony. Okresowo, w czasie wzmożonych wyjazdów turystycznych, natężenie na drodze jest wyższe od jej przepustowości i tworzą się zatory.  

źródło: GDDKiA

Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama