4 obywateli Mołdawii zatrzymanych w Jurgowie

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

Wczoraj rano funkcjonariusze Placówki SG w Zakopanem w m. Jurgów (pow. tatrzański) zatrzymali do kontroli pojazd osobowy typu bus marki Mercedes na mołdawskich numerach rejestracyjnych. Samochodem podróżowało 4 obywateli Mołdawii, którzy w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu zostali zatrzymani.

Cudzoziemcy w wieku od 33 do 56 lat przebywali na terytorium RP bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim. Obywatele Mołdawii także nielegalnie przekroczyli granicę wbrew obowiązującym przepisom z Niemiec do Polski.

Na podstawie przedstawionych do kontroli paszportów i zawartych w nich stempli wjazdowych ustalono, że legalny pobyt cudzoziemców w ramach ruchu bezwizowego skończył się w trakcie nieprzerwanego pobytu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec w grudniu ubiegłego roku oraz styczniu 2023 r. Jednocześnie wszyscy cudzoziemcy przebywając w Niemczech nie dokonali legalizacji pobytu, ani nie poczynili starań w tym kierunku. Dodatkowo 1 lutego br. przekroczyli granicę państwową niemiecko - polską nie posiadając jakichkolwiek dokumentów uprawniających ich do wjazdu na terytorium RP.

Za popełnione wykroczenia wobec cudzoziemców zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Ponadto Komendant Placówki SG w Zakopanem wszczął postępowania administracyjne i wydał - wobec każdego z 4 obywateli Mołdawii decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu, w terminie 20 dni od dnia doręczenia decyzji. Cudzoziemcy nie wjadą również na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy.

źródło: https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/49220,4-obywateli-Moldawii-zatrzymanych-w-Jurg

Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama