Kraków – źródłem patentów

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

6500 opatentowanych wynalazków posiada w swoim dorobku Motorola Solutions. 
W krakowskim oddziale Motoroli Research and Development - który jest największym oddziałem Motoroli na świecie - w samym tylko ubiegłym roku zgłoszono ponad 30 nowych aplikacji patentowych w dziedzinie komunikacji radiowej oraz systemów bezpieczeństwa.

Rozwiązania proponowane przez pracowników firmy mają na celu zwiększenie skuteczności działań służb ratowniczych, a także umożliwienie użytkownikom systemu szybkie wykrycie niepożądanych zdarzeń i właściwą reakcję.

Pomagamy ratować ludzkie życie
Motorola Solutions dużo inwestuje w badania i rozwój nowych technologii, skupiając się na rozwiązaniu problemu w efektywny i innowacyjny sposób. Takie wynalazki mogą zostać opisane w zgłoszeniu patentowym, co pozwala na dzielenie się opisem proponowanych rozwiązań bez obawy, że zostaną one skopiowane przez inne firmy bez zgody właściciela patentu. W krakowskim centrum Research and Development Motorola Solutions, który jest największym oddziałem Motoroli na świecie, pracownicy co roku zgłaszają setki pomysłów. W ubiegłym roku, ponad 30 najbardziej wartościowych i innowacyjnych z nich zostało opisanych w aplikacjach zgłoszonych do urzędu patentowego. Patent potwierdza, że zaproponowana metoda nie była wcześniej znana, jest nieoczywista i można ją zastosować w praktyce do rozwiązania problemów użytkowników - mówi Paweł Jurzak, lider działu Video Security & Access Control, który od wielu lat zajmuje się w Motoroli wspieraniem pracowników w obszarze innowacji. Tworzymy rozwiązania, które są wykorzystywane w codziennej pracy policjantów, strażaków, ratowników górskich, czy dyspozytorów medycznych. To, co robimy, ma znaczenie - dodaje. Wśród patentów Motoroli Solutions kluczowe miejsce zajmują te, które pomagają ratować ludzkie życie. Jednym z nich jest system podpowiadający, którą trasą karetka pogotowia można dotrzeć najszybciej i najbezpieczniej do szpitala. System, w oparciu o stan osoby poszkodowanej, może wybierać takie drogi dojazdu do szpitala, które nie spowodują dodatkowych obrażeń. Na przykład do osoby z uszkodzonym kręgosłupem zostanie wysłany właściwy środek transportu oraz dostosowana odpowiednia trasa, aby uchronić poszkodowanego przed większymi obrażeniami – wyjaśnia Paweł Jurzak.

Każdy może być innowatorem
Wynalazcą w Motoroli może być dowolny pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska czy stażu pracy. Jest to osoba, która interesuje się w jaki sposób dostarczane systemy są używane, odkrywa problemy klientów i często z innymi członkami zespołu wkłada wysiłek 
w to, żeby zaproponować innowacyjne rozwiązanie. Nowe pomysły są również rezultatem organizowanych regularnie hackathonów czy tzw. burzy mózgów. Doświadczenie w obszarze patentów może pomóc, ale nie jest wymagane - w ciągu całej drogi rozwijania innowacyjnego pomysłu pracownikom pomagają mentorzy oraz rzecznik patentowy.
Przyznanie prawa do patentu nie jest łatwe. Jest to długa droga od zdefiniowania problemu klienta, przez zaproponowanie i opisanie innowacyjnej metody, aż po dyskusje w gronie wynalazców i specjalistów w zakresie prawa patentowego. Sama procedura uzyskania patentu trwa często wiele lat i jest poprzedzona sprawdzeniem przez stosowne urzędy, czy zgłoszona metoda spełnia wszystkie wymagane kryteria.

Integracja siłą napędową innowacyjności
Zastosowanie najnowszych technologii w zakresie komunikacji radiowej, analizy danych, sztucznej inteligencji oraz monitoringu wizyjnego umożliwia szybką i skuteczną wymianę informacji pomiędzy służbami, a także zapewnia lepszą kontrolę nad sytuacją w czasie rzeczywistym. Przykładem jest system, który na podstawie analizy obrazu i dźwięku potrafi rozpoznać zbliżające się zagrożenie i automatycznie wysyła powiadomienia o rodzaju potrzebnego wsparcia. W takich sytuacjach liczy się każda sekunda – tłumaczy Paweł Jurzak.
Dzięki integracji różnych obszarów, czyli połączenia wiedzy, doświadczenia i metodologii 
z różnych dziedzin, z wykorzystaniem różnorodnych produktów, narzędzi i technologii, można uzyskać jeszcze większy potencjał do stworzenia nowych i unikalnych rozwiązań. Przykładowo innowacyjna integracja systemów łączności, monitoringu wizyjnego i systemów koordynacji służb ratowniczych w jeden spójny ekosystem, pozwala na szybkie i właściwe podejmowanie decyzji oraz efektywną pracę naszych użytkowników - dodaje Paweł Jurzak.

Innowacyjność wpisana w DNA
Historia Motoroli to stałe działania podejmowane z myślą o przyszłości. Nie są to jedynie znaczące daty, jak udział technologii Motoroli w podróży na Księżyc w 1969 r., czy opracowanie pierwszego komercyjnego podręcznego telefonu komórkowego w 1983 r. Dla pracowników firmy to misja, której rezultatem są innowacje zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców oraz skuteczność pracy służb ratowniczych. Osiągnięcia te są wynikiem nieustannego podnoszenia poziomu technologicznych rozwiązań. Innowacje to jedna 
z wartości firmy, która wpisana jest w nasze DNA. Tworzymy kulturę, która jest podtrzymywana przez cały rok poprzez różne wydarzenia, takie jak spotkania z klientami 
i inżynierami sprzedaży, hackathony, meetup-y oraz tzw. Innovation Showcase, podczas którego prezentujemy prototypy innowacyjnych rozwiązań. Jest to doskonała okazja do dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami, a także do zobaczenia, nad jakimi funkcjonalnościami pracują w danym momencie nasi koledzy i koleżanki. Motorola Solutions to miejsce, gdzie pracownicy mogą wykorzystać swoją kreatywność, aby rozwiązywać realne i istotne problemy naszych użytkowników - mówi Paweł Jurzak.

O firmie Motorola Solutions
Motorola Solutions to lider w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Firma oferuje szeroki zakres produktów i rozwiązań, w tym radiotelefony, szerokopasmowe rozwiązania push-to-talk, kamery noszone na ciele, oprogramowanie centrum dowodzenia, systemy monitoringu wideo i oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji. Produkty i rozwiązania te są projektowane w celu umożliwienia klientom lepszej komunikacji i koordynacji ich działań, poprawy sytuacyjnej świadomości i zarządzania sytuacją kryzysową.
Systemy Motoroli tworzą zintegrowany ekosystem technologiczny, dzięki któremu społeczności stają się bezpieczniejsze, a przedsiębiorstwa efektywniejsze. Więcej można się dowiedzieć na stronie www.motorolasolutions.com.

źródło: mat. prasowe

Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama