Kolejni Syryjczycy zatrzymani przez Straż Graniczną

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

Wczoraj kilkanaście minut po północy funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej, w ramach działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji, dokonali kontroli drogowej pojazdu osobowego w miejscowości Lipnica Wielka. W jej wyniku zatrzymano 6 cudzoziemców, jednego obywatela Kazachstanu, który kierował samochodem oraz pięciu obywateli Syrii.

Bezskutecznie próbował przewieźć 5 Syryjczyków Tomasz Jarosz

Zatrzymanych cudzoziemców przewieziono do Placówki SG w Zakopanem, gdzie obecnie są prowadzone czynności z zatrzymanymi.

Zatrzymany kierowca - obywatel Kazachstanu - został przesłuchany w charakterze osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa polegającego na organizowaniu innym osobom przekroczenia wbrew obowiązującym przepisom prawa granicy RP. Cudzoziemiec przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. W chwili obecnej oczekuje na dalsze czynności, które będą prowadzone w stosunku do jego osoby.

Natomiast 5 obywateli Syrii nie posiadało żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium RP - nielegalnie przekroczyli granicę wbrew obowiązującym przepisom ze Słowacji do Polski. W toku przeprowadzonych czynności wyjaśniających - z udziałem tłumacza języka arabskiego - cudzoziemcy oświadczyli, że początkiem 2023 r. udali się nielegalnie do Turcji, a następnie drogą morską do Grecji, gdzie przebywali około miesiąca. Swoją podróż kontynuowali pieszo i nielegalnie przez Macedonię, Serbię do Węgier. Z Węgier samochodem zostali przetransportowani do Słowacji. Tam zostali zatrzymani i otrzymali dokumenty potwierdzające ich legalny 30-dniowy pobyt wyłącznie w Republice Słowacji. Podjęli próbę dostania się do Czech, lecz tam zostali zawróceni do Słowacji. Następnie udali się samochodem dostawczym do granicy z Polską. Opuścili pojazd i dalej udali się pieszo przekraczając w niedozwolonym miejscu granicę słowacko-polską. Kiedy byli już na polskiej stronie, podjechał po nich samochód. Po przejechaniu około 5 kilometrów pojazd, którym podróżowali został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na jednej z lokalnych dróg w miejscowości Lipnica Wielka. Migranci oświadczyli, że celem ich podróży miały być Niemcy i Holandia.

Strona słowacka odmówiła przyjęcia zatrzymanych obywateli Syrii w ramach readmisji uproszczonej. W związku z powyższym wobec cudzoziemców Komendant Placówki SG w Zakopanem wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu oraz wydał - każdemu z cudzoziemców z osobna - postanowienie o zastosowaniu środków alternatywnych do detencji w postaci nakazu zgłaszania się raz w miesiącu do Placówki Straży Granicznej w Zakopanem.

źródło: Straż Graniczna

Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama