Strażnicy przeszli na emeryturę

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

Czterech funkcjonariuszy z zakopiańskiej placówki Straży Granicznej zdecydowało się pożegnać z mundurem i przejść na zasłużoną emeryturę.

W siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej miało miejsce pełne wzruszeń pożegnanie.

Cała czwórka małopolskich strażników granicznych przez wszystkie lata w formacji wzorowo pełniła służbę. Wszyscy odchodzący ze służby byli wielokrotnie wyróżniani nagrodami przełożonych za wzorową realizację zadań służbowych, inicjatywę i szczególne zaangażowanie w służbie. Każdy z nich był kilkukrotnie delegowany do czasowego pełnienia służby w Nadbużańskim, Nadodrzańskim, Bieszczadzkim oraz Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.  

Odchodzący na emeryturę funkcjonariusze są przykładem dla młodszych kolegów w mundurze, z którymi zawsze chętnie dzielili się zdobytą wiedzą i doświadczeniami.

W uroczystości, której gospodarzem był płk SG Marek Marcisz – Zastępca Komendanta KaOSG  wzięli udział: Komendant Placówki SG w Zakopanem, Kadra Kierownicza KaOSG, współpracujący przez lata z odchodzącymi ze służby koleżanki i koledzy oraz małżonki przyszłych emerytów. Każdy z odchodzących na emeryturę został uhonorowany pamiątkowym ryngrafem i okolicznościowymi upominkami.


chor. szt. SG Kazimierz FURCZOŃ – Starszy Specjalista Zespołu do spraw Obsługi i Koordynacji Działań Placówki SG w Zakopanem. Staż służby 21 lat 10 miesięcy i 2 dni.

Od 29 października 1991 do 28 kwietnia 1993 roku pełnił służbę kandydacką w Karpackim Oddziale Straży Granicznej. Do służby przygotowawczej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej został przyjęty 1 października 2003 roku. Służbę rozpoczął w Granicznej Placówce Kontrolnej w Łysej Polanie. Z dniem 1 stycznia 2009 roku został przeniesiony do Placówki Straży Granicznej w Zakopanem, gdzie od 1 marca 2020 roku do chwili obecnej zajmował stanowisko Starszego Specjalisty Zespołu do spraw obsługi i Koordynacji Działań. W 2022 roku został wyróżniony Odznaką Straży Granicznej.

st. chor. szt.  SG Bogdan KRÓLCZYK – starszy specjalista Zespołu do spraw Migracji Grupy do spraw Cudzoziemców   PSG w Zakopanem. Staż służby 29 lat.

Od 2 listopada 1994 do 30 kwietnia 1996 roku pełnił służbę kandydacką w Karpackim Oddziale Straży Granicznej. Do służby przygotowawczej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej został przyjęty 1 sierpnia 1996 roku. Zaczynał w Granicznej Placówce Kontrolnej w Chyżnem, a następnie kontynuował w Placówce Straży Granicznej w Chyżnem. Od 1 marca 2006 do 31 grudnia 2013 roku pełnił służbę w Placówce Straży Granicznej w Lipnicy Wielkiej. 1 marca 2013 roku przeniesiony do pełnienia służby  w Placówce Straży Granicznej w Zakopanem. W 2016 roku wyróżniony Odznaką Straży Granicznej a w 2018 roku odznaczony brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej.

chor. szt.  SG Zbigniew KRZYSZTOFEK – starszy specjalista Zespołu do spraw Obsługi i Koordynacji Działań  PSG w Zakopanem. Staż służby 20 lat 6 miesięcy i 14 dni.

Od 5 sierpnia 1999 do 27 lipca 2000 roku pełnił służbę kandydacką w Karpackim Oddziale Straży Granicznej. Do służby przygotowawczej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej został przyjęty 12 lipca 2004 roku. Służbę rozpoczął w ówczesnej Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej w Chyżnem. 1 marca 2006 roku został przeniesiony do Placówki Straży Granicznej w Lipnicy Wielkiej, a od 1 stycznia 2011 roku pełnił służbę w Placówce Straży Granicznej w Zakopanem, z którą był związany do ostatniego dnia służby w formacji.   Funkcjonariusz w 2020 roku  otrzymał Odznakę Straży Granicznej  za zasługi dla Straży Granicznej. W 2021 roku uchwałą Kapituły został wyróżniony Odznaką Funkcjonariusza Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz Medalem 30-lecia powołania Straży Granicznej.

chor. SG Tadeusz LITWIAK – Specjalista Zespołu do spraw Kontroli Legalności Zatrudnienia Grupy Do spraw Cudzoziemców Placówki Straży Granicznej w Zakopanem. Staż służby 23 lata 9 miesięcy i 28 dni.

Do służby przygotowawczej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej został przyjęty 26 października 2001 roku. Służbę rozpoczął w Granicznej Placówce Kontrolnej w Chyżnem. Z dniem 1 marca 2006 roku został przeniesiony do Placówki Straży Granicznej w Lipnicy Wielkiej. Od 1 stycznia 2013 r. do końca służby pełnił obowiązki w Placówce Straży Granicznej w Zakopanem. W 2020 roku odznaczony Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej.

źródło: Straż Graniczna

Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama