Puchar Stacji Narciarskiej w Małem Cichem

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

W sobotę 9 marca w Małem Cichem odbędą się zawody o Puchar Stacji Narciarskiej Małe Ciche dedykowane pomocy 7-letniej Marysi Białońskiej, którą czeka bardzo droga operacja ratująca wzrok.Organizatorzy:
Stowarzyszenie Klub Narciarski Małe Ciche, Stacja Narciarska Małe Ciche

Cel zawodów:
Pomoc w zebraniu środków niezbędnych na terapię Marysi Białońskiej

Popularyzacja narciarstwa alpejskiego
Propagowanie aktywnych form wypoczynku

Konkurencja:
Slalom gigant

Termin zawodów:
9 marca 2024 roku (sobota)
Miejsce zawodów:
Stacja Narciarska „Małe Ciche”

Warunki uczestnictwa:
W zawodach mogą startować dzieci i młodzież z roczników 2018 - 2007 oraz dorośli,
którzy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2024 roku prześlą organizatorom
pisemne zgody rodziców (niepełnoletni) lub własne (dorośli) oraz dowód wpłaty
wpisowego w wysokości 100 zł. Wskazane dokumenty należy przesłać na adres e-mail
dlamarysi@maleciche.com.
Kwota wpisowego winna być przelana na konto bankowe Fundacji Siepomaga nr 18 2490
1028 3587 1000 0042 6353; tytuł wpłaty: Darowizna Maria, zawody narciarskie Małe Ciche.
Zebrane środki w całości zostaną przeznaczone na terapię Marysi Białońskiej.
W przypadku odwołania zawodów z powodu złych warunków atmosferycznych nie
przewiduje się zwrotu wpisowego.
Startujący zobowiązani są do używania kijów narciarskich oraz kasków.

Harmonogram zawodów:
8:30 – zbiórka startujących, sprawdzenie listy obecności, rozdanie numerów startowych
i karnetów, odczytanie regulaminu, omówienie zasad BHP (kasa biletowa)
9:00 – rozgrzewka, wyjazd uczestników (kolej Zgorzelisko Expres)
9:05 – 9:30 – oglądanie trasy
9:30 – start pierwszego zawodnika
ok. 11:30 – zakończenie zawodów i wręczenie nagród; 30 minut po zjeździe ostatniego
zawodnika – rejon budynku Zarządu stacji

Sposób przeprowadzenia zawodów:
Jeden przejazd po trasie slalomu giganta.
Podział na grupy:
Startujący klasyfikowani będą w czterech grupach wiekowych z podziałem na płeć każda.
Grupa I – roczniki 2018 - 2016, grupa II – roczniki 2015 - 2013, grupa III – roczniki 2012 -
2010, grupa IV – roczniki 2009 - 2007, grupa V – kategoria open (dorośli).

Wyniki:
O wyniku będzie decydowała suma czasów dwóch przejazdów. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone ok. 30 minut po zakończeniu zawodów.

Nagrody:
Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają puchary, a zdobywcy miejsc I - III medale.
Ponadto przewidziano nagrody rzeczowe dla startujących, w tym karnety do obiektów sportowych i rekreacyjnych na Podhalu.

Postanowienia końcowe:
Wszyscy startujący otrzymają czterogodzinny karnet uprawniający do korzystania z wyciągów Stacji Narciarskiej Małe Ciche. Kaucja za kartę wynosi 10 zł.

Organizatorzy zawodów mają prawo do ich odwołania w przypadku złych warunków atmosferycznych.
Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu pozostaje w gestii organizatorów.
Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama